Kontakt

Kontakt:                                                          

Detský folklórny súbor Haviarik

Rožňava

Ing. Ivan Nemčok – vedúci súboru

Edelényska 2

048 01 Rožňava

Tel.:     +421 905 407 284

Mail:    ivan.nemcok@gmail.com
Články


    Detský folklórny súbor Haviarik

      bol založený v roku 1987 rožňavským folkloristom
Štefanom Fabom. Pod jeho vedením pracoval do roku 1990. Odchodom vedúceho
súboru do Slavošoviec, bola činnosť súboru skoro na celé desaťročie prerušená.

     Koncom roka
1999 z iniciatívy riaditeľa Mestského kultúrneho centra Štefana Geržu
a členov Folklórneho súboru Haviar  Ivana
Nemčoka  a  Patrície Bányasovej, sa činnosť
tohto rožňavského detského folklórneho telesa obnovila. V tom čase
v súbore spievalo a tancovalo 15 – 20 rožňavských detí. Prvé úspechy získavali
členovia súboru hlavne v speváckych súťažiach, kde sa pravidelne
objavovali v krajských kolách postupových súťaží.

     V roku
2004 došlo k výraznému posunu fungovania súboru ako samostatného telesa. Počet
členov vzrástol na 90 detí a mladých nadšencov gemerského folklóru. Súbor bol
rozdelený na tri vekové kategórie a postupne vznikla ako samostatná zložka
súboru Dievčenská spevácka skupina a vlastná ľudová hudba.

     Organizačne bol
DFS Haviarik od počiatku spätý s mestom Rožňava prostredníctvom Mestského
kultúrneho centra. Pre zvyšujúce sa potreby súboru bolo začiatkom roka 2006
založené Občianske združenie Rožňavskí permoníci, ktoré činnosť súboru
a všetkých jeho umeleckých zložiek, zastrešuje až do súčasnosti. Vedúcim
súboru je od obnovenia jeho činnosti v roku 1999 Ing. Ivan Nemčok.